Aangepast beleid Coronavirus


Bericht aan alle patiënten

Video- of telefonisch consult
De berichtgevingen en adviezen van de RIVM, de GGD en de beroepsvereniging VvOCM worden nauwgezet gevolgd.. N.a.v. de persconferentie op 23 maart jl. is besloten om consulten zoveel mogelijk via video- of telefonische consulten aan te bieden. Op deze manier kan de zorg voor spannings gerelateerde klachten, slaapklachten en bewegings & houdingsklachten worden gecontinueerd.

Movig Mensendieck Praktijk zal voor u geopend blijven voor behandeling op indicatie van huisarts en specialist. Hierbij neem ik alle normale EN extra voorgeschreven en noodzakelijke (hygiëne) maatregelen in acht, te weten:

  • geen fysiek contact en 2 meter afstand houden. Dit zowel in de behandelkamer als in de wachtkamer. Ik geef u dus nog steeds geen hand bij binnenkomst en vertrek en ik behandel niet hands-on. Door spreiding in de planning zal het contact met ander patiënten in de wachtkamer tot een minimum worden beperkt.
  • Frequent en intensief de handen wassen. Ik maak hierbij gebruik van papieren tissues.
  • Desinfecteren van praktijkruimten en materialen, met grotere regelmaat dan al gebruikelijk was.
  • Heb ik als zorgverlener zelf gezondheidsklachten dan zal ik uiteraard niet naar de praktijk komen.

Wat verwachten wij van u:

  • Indien u koorts heeft, bent u ziek en heeft uw lijf herstel tijd nodig, zeg alle afspraken af en neem uw rust. Laten we dan over twee weken weer even contact hebben om te kijken hoe het met u gaat, dit kan per telefoon of per mail.
  • U wast u handen voor en na elke behandeling.

Ik wens iedereen veel gezondheid, wijsheid en rust toe in deze nare situatie!

Birgit Movig